ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

určené k informování návštěvníků internetových stránek provozovaných na doménách (a jejich subdoménách) darekkpromoci.cz, napromoci.cz, dareksnapadem.cz a promocnicepice.cz (dále jen „webová stránka“) ve věci ochrany osobních údajů a využívání souborů cookies, ke splnění zákonné informační povinností správce zejména dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.

Obsah

1. ÚVODEM
2. KONTAKTNÍ INFORMACE
3. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME A JAKÉ JSOU JEJICH ZDROJE?
5. O JAKÉ ZÁKONNÉ DŮVODY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPÍRÁME, A JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
6. PO JAKOU DOBU ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
7. SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI?
8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
9. JAK VAŠE OSOBNÍ DATA CHRÁNÍME?
10. ZÁVĚREM
11. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

1. ÚVODEM

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je

NINA SVITLÍKOVÁ, bydlištěm Křivoklátská 885, 199 00 Praha 18, identifikační číslo (IČ): 74207229, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ8751033434, zapsaná do živnostenského rejstříku Sp. značka OZI 3848/2017/ZO-REG-03 (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. KONTAKTNÍ INFORMACE

2.1. V případě jakýchkoliv přání, dotazů a uplatnění Vašich práv z oblasti ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na emailu

DarekKPromoci.cz: info@darekkpromoci.cz
NaPromoci.cz: info@napromoci.cz
DarekSNapadem.cz: info@dareksnapadem.cz
PromocniCepice.cz: info@promocnicepice.cz

2.2. Ostatní kontaktní údaje

Korespondenční adresa: Nina Svitlíková, Křivoklátská 885, Praha 18 - Letňany, 199 00, Česká republika
Telefon: (+420) 723 021 002

3. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

3.1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME A JAKÉ JSOU JEJICH ZDROJE?

4.1. Snažíme se minimalizovat množství osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a zajistit jejich dostatečné zabezpečení. Některé údaje jsou nezbytné pro to, abychom byli schopni vyřídit Vaši objednávku a nabízet Vám služby, na které jste zvyklí a jiné, abychom mohli fungovat v prostředí moderního světa a mohli přinášet radost Vám i dalším spokojeným zákazníkům.

4.2. Zpracováváme a uchováváme:

 • osobní údaje, které jste nám poskytl/a nebo osobní údaje, které jsme získali na základě plnění Vaší objednávky,
 • Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel/a,
 • osobní údaje získané na základě souborů cookies.

4.3. Co jsou to soubory cookies?

4.3.1. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

4.3.2. Díky této technologii z Vašeho prohlížeče přijímáme a zaznamenáváme informace, které mohou zahrnovat i osobní údaje. Tyto informace mohou zahrnovat

 • Vaší IP adresu,
 • jedinečný identifikátor využívající „cookies“, informace o cookies a informace týkající se toho, zda Váš přístroj disponuje softwarem potřebným pro přístup k určitým prvkům (features),
 • jedinečný identifikátor přístroje a typu přístroje,
 • doménu, typ prohlížeče a jazyk,
 • druh operačního systému a jeho nastavení,
 • stát a časové pásmo,
 • dříve navštívené webové stránky,
 • informace o Vašich krocích na našich webových stránkách, jako například klikání, nákupy a označené preference a
 • čas přístupu a referenční adresy URL.

4.3.3. Prostřednictvím webových stránek mohou shromažďovat informace také třetí strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulů (plug-ins) a widgetů (widgets) třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z Vašeho internetového prohlížeče a jejich zpracování podléhá vlastním pravidlům třetích stran pro ochranu soukromí.

4.3.4. Cookies a pixelové tagy používáme ke sledování toho, jak používáte naše webové stránky, a abychom porozuměli Vašim preferencím (například volba státu a jazyka). To nám umožňuje Vám poskytovat služby a zlepšovat Vaši internetovou zkušenost. Cookies a pixelové tagy používáme též k získání souhrnných údajů o provozu na stránkách a jejich komunikaci, ke zjištění trendů a získání statistických údajů s cílem naše webové stránky dále zlepšovat. Na našich webových stránkách používáme v zásadě 2 kategorie souborů cookies:

 • 4.3.4.1. Funkční

Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté. Patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy, nebo – přejete-li si to – při každé návštěvě. Pomáhají vytvořit obsah nákupního košíku a projít procesem zaplacení a také napomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.

 • 4.3.4.2. Sociální média, reklama a zákaznický chat

Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah.

Vypnutím této kategorie cookies vypnete také možnost používat velmi oblíbený chat.

4.3.5. Vždy máte možnost změnit své preference v části nazvané „Souhlas s používáním souboru cookies“ nacházející se ve spodní části každé z našich webových stránek.

4.3.6. Pro úplný a aktuální přehled o každém přístupu třetích stran k Vašemu webovému prohlížeči (ať prostřednictvím našich webových stránek či jiných) doporučujeme nainstalovat webový prohlížeč disponující zásuvným modulem pro tento účel. Můžete si také vybrat možnost, kdy Vás počítač bude varovat pokaždé, kdy dojde k odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookies vypnout – toho dosáhnete v nastavení Vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč je trochu jiný, a tak se prosím podívejte do menu Nápověda ve Vašem prohlížeči, abyste zjistili, jak správně nastavit používání cookies. Pokud cookies vypnete, je možné, že nebudete mít přístup k mnoha prvkům (tzv. features), které činí některé webové stránky a aplikace účinnější, a některé z poskytovaných služeb nebudou fungovat správně.

5. O JAKÉ ZÁKONNÉ DŮVODY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OPÍRÁME, A JAKÝ JE ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

5.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas s používáním souborů cookies pro účely výkonu, sociálních médií a reklamy

5.2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, kontakt, fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit vč. přizpůsobené reklamy.

6. PO JAKOU DOBU ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

6.1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu,
 • data spojená s cookies, identifikátory uživatelů nebo inzertními identifikátory pro účely služby Google Analytics jsou uchovávány po dobu 26 měsíců a
 • historie chatu je zpracovatelem (Smartsupp) ukládána po dobu 3 měsíců.

7. SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SE TŘETÍMI STRANAMI?

7.1. Ano, sdílíme některé Vaše osobní údaje se třetími stranami za účely, které jsou vyjmenovány výše.

7.2. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy
  • Česká pošta, s.p. IČO 47114983
  • Zásilkovna s.r.o. IČO 28408306
  • PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie
 • zajišťující služby provozování e-shopu (PrestaShop SA) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • Smartsupp.com, s.r.o., IČO 03668681
  • PrestaShop SA
  • ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.
 • zajišťující marketingové služby ve smyslu provozu obchodních sdělení obsahující dotazník spokojenosti našich klientů,
  • Yotpo, Ltd.
 • zajišťující ostatní marketingové služby
  • Google Inc.

7.3. Některé údaje sdílíme se třetími stranami, které mají své sídlo mimo prostor EU nebo jsou mezinárodní organizací. Příjemcem osobních údajů ve třetích zemích je poskytovatel mailingových služeb ve smyslu provozu obchodních sdělení obsahující dotazník spokojenosti našich klientů Yotpo, Ltd. Mezinárodní společností je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, PrestaShop SA a Google Inc.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

8.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

8.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo Vaše právo na ochranu osobních údajů porušeno.

9. JAK VAŠE OSOBNÍ DATA CHRÁNÍME?

9.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

9.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. ZÁVĚREM

10.1. Správce je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.

11. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

11.1. AKTUÁLNĚ PLATNÉ DOKUMENTY

ZveřejněnoPopisStáhnout
1. 1. 2023Zásady ochrany osobních údajů - platné od 1. 1. 2023 GDPR - ke stažení

11.2. ZVEŘEJNĚNÉ HISTORICKÉ VERZE GDPR

Platné odPopisStáhnout

V Praze dne 1. 1. 2023

Nina Svitlíková